Implementace PM systémů

U dodávaných řešení na projektové řízení provádíme také vstupní analýzy, instalujeme servery, školíme uživatele či asistujeme při testování a zavádění do ostrého provozu.

Implementace v praxi

[pullquote align="full" cite="" link="" color="white" class="" size=""]

Zákazník si nejprve zvolí, zda má zájem o řešení u sebe na serveru či cloudu, poté si může vybrat druh implementace: základní či pokročilá

[/pullquote]

Typická implementace

  • Vstupní analýza: diskuze nad potřebami a aktuálními procesy s návrhem řešení v našem systému
  • Instalace systému: příprava prostředí, nastavení rolí, uživatelů, workflow
  • Školení uživatelů: proškolení administrátorů, vedoucích, pracovníků
  • Pilotní provoz: podpora při simulaci běhu reálného projektu
  • Vyhodnocení: reakce na poznatky z pilotního provozu, návrhy, dodatečné modifikace
Peter Drunek

Peter Drunek

Quality Manager / Hern

Vzhledem k našim komplikovaným firemním procesům a normám bylo během implementace nutností být v kontaktu s dodavatelem, který nám zajištoval potřebnou odbornou součinnost.

Leave a Reply