Realizace projektů

Zadávání a plnění úkolů, vykazování času, e-mailové notifikace, včasný systém varování, možnost worfkflow jednotlivých aktivit, řízená dokumentace (ISO), přehledná utilizace zdrojů.