Otevřená diskuze

Sdílení praktických zkušeností a diskuze nad Vašimi problémy během školení. Praktické doporučení, rady a poznatky lektorů, kteří řeší řízení různorodých projektů více než deset let.